Uporedite retuširane kopije sa originalnim fotografijama. Ova opcija je dostupna samo ako se meni retuširanja prikaže pritiskanjem dugmeta i i biranjem Retuširanje kada se kopija ili original reprodukuju u punom kadru.

 1. Izaberite sliku.

  Izaberite retuširanu kopiju (prikazanu od strane Z ikone) ili fotografiju koja je bila retuširana u reprodukciji pune slike. Pritisnite i, zatim markirajte Retuširanje i pritisnite J.

 2. Izaberite Uporedni prikaz.

  Markirajte Uporedni prikaz i pritisnite J.

 3. Uporedite kopiju sa originalom.

  Izvorna slika je prikazana na levoj strani, retuširana na desnoj, sa opcijama koje se koriste da bi se napravila kopija navedenim na vrhu prikaza. Pritisnite 4 ili 2 da biste prešli sa izvorne slike na retuširanu kopiju. Da biste pregledali markirane slike u punom kadru, pritisnite i držite X (T) dugme. Ako je kopija napravljena od dve slike koristeći Preklapanje slika, ili ako je izvor kopiran nekoliko puta, pritisnite 1 ili 3 da biste videli drugu izvornu sliku. Da biste izašli iz reprodukcije, pritisnite K dugme, ili pritisnite J da biste izašli iz reprodukcije kada je izabrana markirana slika.

  1 Opcije koje se koriste da bi se napravila kopija
  2 Izvorna slika
  3 Retuširana kopija

Uporedni prikaz

Izvorna slika se neće prikazati ako je kopija napravljena od fotografije koja je bila zaštićena ili koja je bila obrisana ili sakrivena (0 Sakrij sliku).