Napravite kopije koje smanjuju efekte perspektive snimljene iz podnožja visokog objekta. Koristite višenamenski birač da biste prilagodili perspektivu (imajte na umu da veći nivoi kontrole perspektive dovode do toga da se ivice više iseku). Rezultati mogu da se pregledaju u prikazu uređenja. Pritisnite J da biste sačuvali retuširanu kopiju.

Pre

Posle