Odsecite segment filma da biste kreirali uređene kopije filmova ili sačuvali izabrane kadrove kao JPEG statične slike.