Ova opcija se koristi da bi se vršila korekcija efekta „crvenih očiju“ izazvana od strane blica i dostupna je samo sa fotografijama koje su snimljene koristeći blic. Fotografija izabrana za korekciju efekta crvenih očiju može da se pregleda u prikazu uređenja. Potvrdite efekte korekcije efekta crvenih očiju i pritisnite J da biste napravili kopiju. Imajte na umu da korekcija efekta crvenih očiju možda neće uvek proizvesti očekivane rezultate i može u vrlo retkim slučajevima da se primeni na delove slike koji nisu zahvaćeni efektom crvenih očiju; proverite pregled temeljno pre nego što nastavite.