Nakon prilagođavanja efekata filtera kao što je ispod opisano, pritisnite J da biste kopirali fotografiju.