Napravite kopiju na kojoj se samo izabrani tonovi pojavljuju u boji.

 1. Izaberite Izbor boje.

  Markirajte Izbor boje u meniju retuširanja i pritisnite 2 da biste prikazali dijalog izbora slike.

 2. Izaberite fotografiju.

  Koristite višenamenski birač da biste markirali fotografiju (da biste videli markiranu fotografiju u punom kadru, pritisnite i držite X/T dugme). Pritisnite J da biste izabrali markiranu fotografiju i nastavili ka sledećem koraku.

 3. Izaberite boju.

  Koristite višenamenski birač da biste pozicionirali kursor preko objekta i pritisnite dugme A AE-L/AF-L da biste izabrali boju objekta kao ona koja će ostati na finalnoj kopiji (fotoaparat će možda teško detektovati nezasićene boje; birajte zasićenu boju). Da biste zumirali na sliku za precizan izbor boje, pritisnite X (T). Pritisnite W (Z) da biste odzumirali.

  Dugme A AE-L/AF-L

  Izabrana boja

 4. Markirajte opseg boje.

  Rotirajte glavni komandni točkić da biste markirali opseg boje za izabranu boju.

  Opseg boje

 5. Izaberite opseg boje.

  Pritisnite 1 ili 3 da biste povećali ili smanjili opseg sličnih tonova koji će se uključiti na finalnu fotografiju. Izaberite od vrednosti između 1 i 7; imajte na umu da veće vrednosti mogu da uključe tonove sa drugih boja. Efekat može da se pregleda u prikazu uređenja.

 6. Izaberite dodatne boje.

  Da biste izabrali dodatne boje, rotirajte glavni komandni točkić da biste markirali drugu od tri kutije boja na vrhu prikaza i ponovite Korake 3–5 da biste izabrali drugu boju. Ponovite za treću boju ako želite. Da biste opozvali biranje markirane boje, pritisnite O (Q); da biste uklonili sve boje, pritisnite i držite O (Q). Potvrdni dijalog će biti prikazan; izaberite Da.

 7. Sačuvajte uređenu kopiju.

  Pritisnite J da biste sačuvali retuširanu kopiju.