Napravite male kopije izabranih fotografija.

 1. Izaberite Promeni veličinu.

  Da biste promenili veličinu izabranih slika, markirajte Promeni veličinu u meniju retuširanja i pritisnite 2.

 2. Odaberite veličinu.

  Markirajte Odaberite veličinu i pritisnite 2.

  Opcije menjanja veličine će se prikazati; markirajte opciju i pritisnite J.

 3. Birajte slike.

  Markirajte Izaberi slike i pritisnite 2.

  Markirajte slike i pritisnite W (Z) dugme da biste izabrali ili opozvali izbor (da biste videli markiranu sliku na punom ekranu, pritisnite i držite X/T dugme). Izabrane slike su obeležene sa 8 ikonom. Pritisnite J kada je izbor završen.

 4. Sačuvajte kopije promenjene veličine.

  Potvrdni dijalog će biti prikazan. Markirajte Da i pritisnite J da biste sačuvali kopije promenjene veličine.

Pregledanje kopija promenjene veličine

Zumiranje reprodukcije možda neće biti dostupno kada su kopije promenjene veličine prikazane.

Kvalitet slike

Kopije napravljene sa NEF (RAW) ili NEF (RAW) + JPEG fotografije imaju kvalitet slike (0 Kvalitet slike) JPEG fino; kopije napravljene sa JPEG fotografija imaju isti kvalitet slike kao original.