Napravite ispravljenu kopiju izabrane slike. Pritisnite 2 da biste rotirali sliku u smeru kazaljke na satu do pet stepeni u inkrementima od otprilike 0,25 stepeni, 4 da biste je rotirali suprotno od smera kazaljke na satu (efekat može da se pregleda na prikazu uređenja; imajte na umu da će ivice slike biti odsečene da bi se napravila četvrtasta kopija). Pritisnite J da biste sačuvali retuširanu kopiju.