ปรับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ ftp ผ่านทางเครือข่ายไร้สายหรืออีเทอร์เน็ต โดยใช้อุปกรณ์เสริมตัวส่งข้อมูลแบบไร้สาย WT-7 รายการนี้จะใช้ได้เมื่อเชื่อมต่อ ตัวส่งข้อมูลแบบไร้สาย WT-7 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมแล้วเท่านั้น

  • การตั้งค่าเหล่านี้จะมีผลเมื่อเชื่อมต่อและเปิด WT-7 ซึ่งเป็นตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ [เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์] และ [เชื่อมต่อกับ PC] จะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

  • ข้อมูลเกี่ยวกับ [Wireless Transmitter] สามารถพบได้ที่ด้านล่าง; สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ [เลือกฮาร์ดแวร์], [ตั้งค่าเครือข่าย] และ [ตัวเลือก] ดูได้จากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ WT-7

Wireless Transmitter

เลือก [ใช้] เพื่อเปิดใช้งาน WT-7 เมื่อเชื่อมต่อกับกล้อง

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ บันทึก User Settingsรีเซ็ต User Settings ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ระนาบกล้อง การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ตัวเลือกการปรับ AF อย่างละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ยกกระจกเพื่อทำความสะอาด ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น สร้างแผนที่พิกเซล คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ เชื่อมต่อกับ PC Wireless Transmitter (WT-7) สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่าเมนู รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์