ปรับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยใช้ Wi‑Fi ในตัวกล้อง

การเชื่อมต่อ Wi‑Fi

เลือก [เปิดใช้] เพื่อเชื่อมต่อโดยใช้การตั้งค่าปัจจุบันที่เลือกไว้สำหรับ [ตั้งค่าเครือข่าย]

ตั้งค่าเครือข่าย

เลือก [สร้างโปรไฟล์] เพื่อสร้างโปรไฟล์เครือข่ายใหม่ ( การเชื่อมต่อในโหมด Access Point , การเชื่อมต่อในโหมด Infrastructure )

 • หากมีโปรไฟล์อยู่แล้วมากกว่าหนึ่งโปรไฟล์ ท่านสามารถกดปุ่ม J เพื่อเลือกโปรไฟล์จากรายการ

 • ในการแก้ไขโปรไฟล์ที่มีอยู่แล้ว ให้ไฮไลท์แล้วกดปุ่ม 2 ตัวเลือกต่อไปนี้จะแสดงขึ้น:

  ตัวเลือก

  คำอธิบาย

  [ทั่วไป]

  • [ชื่อโปรไฟล์]: เปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ ตามค่าที่ตั้งจากโรงงาน ชื่อโปรไฟล์จะเหมือนกับ SSID ของเครือข่าย

  • [ป้องกันด้วยรหัสผ่าน]: เลือก [เปิด] หากต้องการกำหนดให้ป้อนรหัสผ่านก่อนที่จะสามารถเปลี่ยนโปรไฟล์ได้ หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ไฮไลท์ [เปิด] แล้วกดปุ่ม 2

  [ไร้สาย]

  การเชื่อมต่อ Infrastructure: ปรับการตั้งค่าให้ตรงกับที่ใช้ในเครือข่าย

  • [SSID]: ป้อน SSID ของเครือข่าย

  • [ช่องสัญญาณ]: ช่องสัญญาณจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

  • [การพิสูจน์ตัวตน/การเข้ารหัส]: เลือกจาก [OPEN] และ [WPA2-PSK-AES]

  • [รหัสผ่าน]: ป้อนรหัสผ่านของเครือข่าย

  การเชื่อมต่อ Ad-hoc: เลือกการตั้งค่าที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับกล้อง

  • [SSID]: ป้อน SSID ของกล้อง

  • [ช่องสัญญาณ]: เลือก [อัตโนมัติ] สำหรับการเลือกช่องสัญญาณอัตโนมัติหรือ [ปรับเอง] เพื่อเลือกช่องสัญญาณด้วยตนเอง

  • [การพิสูจน์ตัวตน/การเข้ารหัส]: เลือกจาก [OPEN] และ [WPA2-PSK-AES]

  • [รหัสผ่าน]: เลือกรหัสผ่านที่จะใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับกล้องเมื่อเลือก [WPA2-PSK-AES] ไว้สำหรับ [การพิสูจน์ตัวตน/การเข้ารหัส]

  [TCP/IP]

  ป้อนข้อมูล TCP/IP สำหรับการเชื่อมต่อ Infrastructure ต้องมีที่อยู่ IP

  • หากเลือก [เปิดใช้] ไว้สำหรับ [ดึงข้อมูลอัตโนมัติ] ที่อยู่ IP และซับเน็ตมาสก์จะได้รับผ่านเซิร์ฟเวอร์ DHCP หรือที่อยู่ IP อัตโนมัติ

  • เลือก [ไม่ใช้] เพื่อป้อนที่อยู่ IP ([แอดเดรส]) และซับเน็ตมาสก์ ([มาสก์]) ด้วยตนเอง

ตัวเลือก

ปรับการตั้งค่าการอัปโหลด

ส่งอัตโนมัติ

เลือก [เปิด] เพื่ออัปโหลดภาพใหม่ทันทีที่ถ่าย

 • การอัปโหลดจะเริ่มต้นหลังจากบันทึกภาพลงในการ์ดหน่วยความจำแล้วเท่านั้น; โปรดแน่ใจว่าได้ใส่การ์ดหน่วยความจำในกล้อง

 • ภาพยนตร์รวมถึงภาพที่ถ่ายระหว่างถ่ายภาพยนตร์ จะไม่ถูกอัปโหลดโดยอัตโนมัติเมื่อการบันทึกเสร็จสมบูรณ์แต่ต้องอัปโหลดจากหน้าจอแสดงภาพ (การเลือกภาพถ่ายสำหรับอัปโหลด)

ลบหลังจากส่ง

เลือก [ใช่] เพื่อลบภาพออกจากการ์ดหน่วยความจำกล้องโดยอัตโนมัติเมื่ออัปโหลดข้อมูลเสร็จสมบูรณ์

 • ไฟล์ที่เลือกไว้เพื่อถ่ายโอนข้อมูลก่อนจะเลือก [ใช่] ไว้จะไม่ถูกลบ

 • การลบอาจหยุดถูกระงับไว้ชั่วคราวขณะที่ใช้งานกล้องบางฟังก์ชั่น

ส่งไฟล์ในรูปแบบ

เมื่ออัปโหลดภาพ NEF+JPEG ให้เลือกว่าจะอัปโหลดทั้งไฟล์ NEF (RAW) และ JPEG หรือเฉพาะสำเนาภาพ JPEG เท่านั้น

ไม่เลือกเลย?

เลือก [ใช่] เพื่อลบเครื่องหมายการถ่ายโอนออกจากรูปภาพทั้งหมด การอัปโหลดภาพที่มีสัญลักษณ์ “กำลังส่ง” จะสิ้นสุดลงทันที

MAC Address

แสดง MAC Address

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ บันทึก User Settingsรีเซ็ต User Settings ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ระนาบกล้อง การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ตัวเลือกการปรับ AF อย่างละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ยกกระจกเพื่อทำความสะอาด ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น สร้างแผนที่พิกเซล คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ เชื่อมต่อกับ PC Wireless Transmitter (WT-7) สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่าเมนู รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์