ปรับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์

จับคู่ (บลูทูธ)

จับคู่หรือเชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ที่ใช้บลูทูธ

ตัวเลือก

คำอธิบาย

[เริ่มจับคู่]

จับคู่กล้องกับสมาร์ทดีไวซ์ (การเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ)

[อุปกรณ์ที่จับคู่]

ระบุสมาร์ทดีไวซ์ที่จับคู่หรือสลับจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอุปกรณ์อื่น

[การเชื่อมต่อบลูทูธ]

เลือก [เปิดใช้] เพื่อเปิดใช้บลูทูธ

เลือกเพื่อส่ง (บลูทูธ)

เลือกรูปภาพเพื่ออัปโหลดไปยังสมาร์ทดีไวซ์หรือเลือกว่าจะทำเครื่องหมายรูปภาพสำหรับอัปโหลดทันทีที่ถ่ายหรือไม่ การอัปโหลดจะเริ่มขึ้นทันทีเมื่อสร้างการเชื่อมต่อแล้ว

ตัวเลือก

คำอธิบาย

[เลือกเพื่อส่งอัตโนมัติ]

หากเลือก [เปิด] ไว้ รูปภาพจะถูกทำเครื่องหมายสำหรับอัปโหลดไปยังสมาร์ทดีไวซ์ทันทีที่ถ่าย ภาพจะถูกอัปโหลดในรูปแบบ JPEG ที่ขนาด 2 เมกะพิกเซลโดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกที่กล้องเลือกอยู่ ภาพที่ถ่ายระหว่างถ่ายภาพยนตร์จะไม่ถูกอัปโหลดโดยอัตโนมัติ จะต้องเลือกภาพที่ถ่ายระหว่างถ่ายภาพยนตร์เพื่ออัปโหลดด้วยตนเอง

[เลือกเพื่อส่งเอง]

ทำเครื่องหมายภาพที่เลือกสำหรับอัปโหลดไปยังสมาร์ทดีไวซ์

[ไม่เลือกเลย]

ลบเครื่องหมายการถ่ายโอนออกจากรูปภาพทั้งหมด

การเชื่อมต่อ Wi‑Fi

เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ผ่าน Wi‑Fi

เชื่อมต่อ Wi‑Fi

เริ่มการเชื่อมต่อ Wi‑Fi

  • กล้องจะแสดง SSID และรหัสผ่าน หากต้องการเชื่อมต่อ ให้เลือก SSID ของกล้องแล้วป้อนรหัสผ่านบนสมาร์ทดีไวซ์ ( การเชื่อมต่อผ่าน Wi‑Fi (โหมด Wi‑Fi) )

  • เมื่อสร้างการเชื่อมต่อแล้ว ตัวเลือกนี้จะเปลี่ยนเป็น [ปิดการเชื่อมต่อ Wi‑Fi]

  • เลือก [ปิดการเชื่อมต่อ Wi‑Fi] เพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อเมื่อต้องการ

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi‑Fi

เข้าสู่การตั้งค่า Wi‑Fi ต่อไปนี้:

ตัวเลือก

คำอธิบาย

[SSID]

ตั้ง SSID ของกล้อง

[การพิสูจน์ตัวตน/การเข้ารหัส]

เลือก [OPEN] หรือ [WPA2-PSK-AES]

[รหัสผ่าน]

เปลี่ยนรหัสผ่านของกล้อง

[ช่องสัญญาณ]

เลือกช่องสัญญาณ

  • เลือก [อัตโนมัติ] เพื่อให้กล้องเลือกช่องสัญญาณโดยอัตโนมัติ

  • เลือก [ปรับเอง] เพื่อเลือกช่องสัญญาณด้วยตนเอง

[การตั้งค่าปัจจุบัน]

ดูการตั้งค่า Wi‑Fi ปัจจุบัน

[รีเซ็ตการตั้งค่าการเชื่อมต่อ]

เลือก [ใช่] เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่า Wi‑Fi เป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน

ส่งขณะปิด

หากเลือก [เปิด] การอัปโหลดภาพไปยังสมาร์ทดีไวซ์ที่เชื่อมต่อผ่านบลูทูธจะดำเนินต่อไปแม้จะปิดกล้อง

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ บันทึก User Settingsรีเซ็ต User Settings ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ระนาบกล้อง การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ตัวเลือกการปรับ AF อย่างละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ยกกระจกเพื่อทำความสะอาด ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น สร้างแผนที่พิกเซล คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ เชื่อมต่อกับ PC Wireless Transmitter (WT-7) สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่าเมนู รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์