ปรับสถานะ LED และโหมดลิงก์สำหรับรีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย WR‑R10 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม ท่านยังสามารถเลือกโหมดลิงก์สำหรับการเชื่อมต่อกับชุดแฟลชที่ควบคุมด้วยวิทยุซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมที่รองรับการควบคุมการทำงานแฟลชแบบไร้สาย

รีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย WR‑R10

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัพเดทเฟิร์มแวร์สำหรับ WR‑R10 ไปเป็นรุ่นล่าสุดแล้ว (รุ่น 3.0 หรือใหม่กว่า) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเดทเฟิร์มแวร์ โปรดดูในเว็บไซต์ Nikon ในพื้นที่ของท่าน

ไฟ LED

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานสถานะ LED บนรีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย WR‑R10 ที่ยึดติดบนกล้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่ให้มาพร้อมกับรีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย

โหมดลิงก์

เลือกโหมดลิงก์สำหรับรีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย WR‑R10 ที่ยึดติดบนกล้องตัวอื่น หรือชุดแฟลชที่ควบคุมด้วยวิทยุที่รองรับการควบคุมการทำงานแฟลชแบบไร้สาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกโหมดเดียวกันสำหรับอุปกรณ์อื่นๆ

ตัวเลือก

คำอธิบาย

[จับคู่]

กล้องจะเชื่อมต่อเฉพาะกับอุปกรณ์ที่เคยจับคู่มาก่อนเท่านั้น กดปุ่มจับคู่บนรีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย WR‑R10 ที่เชื่อมต่อกับกล้องเพื่อจับคู่กับอุปกรณ์อื่น

  • เนื่องจากกล้องจะไม่สื่อสารกับอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จับคู่กัน ตัวเลือกนี้สามารถใช้เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง

  • เนื่องจากแต่ละอุปกรณ์ต้องทำการจับคู่แยกกัน อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ใช้ PIN เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จำนวนมาก

[PIN]

การสื่อสารถูกใช้ร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีรหัส PIN เป็นตัวเลขสี่ตัวเหมือนกัน ท่านสามารถป้อน PIN สี่หลักที่ท่านต้องการได้

  • กดปุ่ม 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลท์ตัวเลข แล้วกดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยนค่า กดปุ่ม J เพื่อป้อนและแสดง PIN ที่เลือก

  • ตัวเลือกนี้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการถ่ายภาพที่มีอุปกรณ์ระยะไกลจำนวนมาก

  • หากมีกล้องหลายตัวที่ใช้ PIN เดียวกัน ชุดแฟลชจะอยู่ภายใต้การควบคุมของกล้องที่เชื่อมต่อก่อน (ไฟ LED บน WR‑R10 ที่เชื่อมต่อกับกล้องที่ได้รับผลกระทบจะกะพริบ)

  • ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้สำหรับ [โหมดลิงก์] WR‑R10 จะได้รับสัญญาณจากรีโมตคอนโทรลแบบไร้สายที่เป็นคู่กันเสมอ ผู้ใช้รีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย WR‑1 จะต้องเลือกคู่ในโหมดลิงก์ของ WR‑1

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ บันทึก User Settingsรีเซ็ต User Settings ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ระนาบกล้อง การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ตัวเลือกการปรับ AF อย่างละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ยกกระจกเพื่อทำความสะอาด ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น สร้างแผนที่พิกเซล คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ เชื่อมต่อกับ PC Wireless Transmitter (WT-7) สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่าเมนู รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์