Denne indstilling afgør funktionen for multivælgerens midterknap under søgerfotografering, billedvisning og Live View (uanset den valgte indstilling, starter tryk midt på multivælgeren videoafspilning, når en video afspilles i fuldskærmsvisning).

Optageindstilling

Billedvisningsindstilling

Live View

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video