Vælg Deaktiver for at deaktivere knappen a, så du undgår, at Live View starter utilsigtet. Hvis Aktiver (standbytimer aktiv) er valgt, kan knappen a kun anvendes til at starte Live View, mens standbytimeren er aktiv.

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video