Uzņemot fotogrāfiju sēriju, kamera fokusa nobīdes laikā automātiski maina fokusu. Šo funkciju var izmantot, lai uzņemtu fotoattēlus, kurus vēlāk var kopēt datorā un apvienot, izmantojot trešo pušu fokusu savietošanas programmatūru.