Izvēlieties kameras piederumu pieslēgvietā uzstādītās papildu zibspuldzes vadības režīmu un regulējiet uzņemšanas, izmantojot ar kameru nesavienotu zibspuldzi, iestatījumus. Informāciju par fotogrāfiju uzņemšanu ar tālvadības zibspuldzi, izmantojot vairākas zibspuldzes, skatiet sadaļā „Papildu zibspuldzes” (0 Papildu zibspuldzes).

Flash control mode (Zibspuldzes vadības režīms)

Ja kamerai ir uzstādīta zibspuldze SB-5000, SB-500, SB-400 vai SB-300, zibspuldzes vadības režīmu, zibspuldzes līmeni un citus zibspuldzes iestatījumus var regulēt, izmantojot fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumu secību Flash control (Zibspuldzes vadība) > Flash control mode (Zibspuldzes vadības režīms) (zibspuldzei SB-5000 šos iestatījumus var regulēt, arī izmantojot pašas zibspuldzes vadības elementus). Pieejamās opcijas mainās atkarībā no izmantotās zibspuldzes, savukārt vienumam Flash control mode (Zibspuldzes vadības režīms) parādītās opcijas ir atkarīgas no atlasītā režīma. Citām zibspuldzēm iestatījumus var regulēt, tikai izmantojot zibspuldzes vadības elementus.

  • TTL: i-TTL režīms. Ja tiek izmantotas zibspuldzes SB-500, SB-400 un SB-300, zibspuldzes kompensāciju var regulēt, izmantojot W (M) pogu.
  • Automātiskā ārējā zibspuldze: šajā režīmā izvads tiek noregulēts automātiski atbilstoši objekta atstarotās gaismas daudzumam; ir pieejama arī zibspuldzes kompensācija. Automātiskā ārējā zibspuldze atbalsta automātiskā apertūras atvēruma (qA) un ne TTL automātisko (A) režīmu; ne TTL automātiskais režīms tiek atlasīts automātiski, ja objektīvs bez centrālā procesora ir pievienots, iestatīšanas izvēlnes vienumam Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā procesora dati) (0 Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā procesora dati)) iestatījumos nenorādot fokusa garumu un maksimālo apertūras atvērumu. Papildu informāciju skatiet zibspuldzes rokasgrāmatā.
  • Attāluma prioritātes manuālais: izvēlieties attālumu līdz objektam; zibspuldzes izvads tiks noregulēts automātiski. Ir pieejama arī zibspuldzes kompensācija.
  • Manuāls: izvēlieties zibspuldzes līmeni manuāli.
  • Atkārtota zibspuldzes darbība: kamēr aizvars ir atvērts, zibspuldze uzplaiksna atkārtoti, radot daudzkārtējas ekspozīcijas efektu. Izvēlieties zibspuldzes līmeni (Output (Izvade)), ierīces maksimālo uzplaiksnīšanas reižu skaitu (Times (Reižu skaits)) un cik reizes sekundē uzplaiksna zibspuldze (Frequency (Frekvence), mēra hercos). Vienumam Times (Reižu skaits) pieejamās opcijas mainās atkarībā no opcijām, kas atlasītas vienumiem Output (Izvade) un Frequency (Frekvence); sīkāk par to skatiet zibspuldžu dokumentācijā.

Wireless flash options (Bezvadu zibspuldžu opcijas)

Regulējiet iestatījumus, lai vienlaikus bezvadu režīmā vadītu daudzas tālvadības zibspuldzes. Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja kamerai ir uzstādīta zibspuldze SB-5000 vai SB-500 vai arī bezvadu tālvadības ierīce WR-R10.

WR-R10

Lietojot ierīci WR-R10, ir nepieciešams adapteris WR-A10. Noteikti atjauniniet WR-R10 aparātprogrammatūru līdz jaunākajai versijai (versija 3.0 vai jaunāka); informāciju par aparātprogrammatūras atjaunināšanu skatiet jūsu reģiona Nikon tīmekļa vietnē.

Remote flash control (Tālvadības zibspuldzes vadība)

Izvēlieties kādu no tālāk norādītajām fotogrāfiju uzņemšanas ar zibspuldzi opcijām.

Radio remote flash info (Radio tālvadības zibspuldžu informācija)

Skatiet zibspuldzes, kas pašlaik tiek vadītas, izmantojot radio AWL.