Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes opcijas tiek saglabātas vienā no četrām krātuvēm. Izņemot opcijas Extended photo menu banks (Paplašinātas fotografēšanas izvēļņu krātuves), Multiple exposure (Daudzkārtēja ekspozīcija), Interval timer shooting (Uzņemšana ar intervāla taimeri) un Focus shift shooting (Uzņemšana ar fokusa nobīdi), iestatījumu izmaiņas vienā krātuvē neietekmē pārējās krātuves. Lai saglabātu konkrēto bieži izmantoto iestatījumu kombināciju, atlasiet vienu no četrām krātuvēm un iestatiet šos iestatījumus kamerā. Jaunie iestatījumi tiks saglabāti krātuvē pat tad, ja kamera tiks izslēgta, un tiks atjaunoti nākamajā reizē, kad krātuve tiks atlasīta. Citās krātuvēs var saglabāt dažādas iestatījumu kombinācijas, ļaujot lietotājam krātuvju izvēlnē ātri pārslēgties uz citu kombināciju, atlasot attiecīgo krātuvi.

Četru fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes krātuvju nosaukumi pēc noklusējuma ir A, B, C un D. Krātuvei var pievienot līdz 20 rakstzīmes garu virsrakstu, kā aprakstīts sadaļā „Teksta ievadīšana” (0 Teksta ievadīšana), iezīmējot izvēlnes krātuvi un nospiežot 2.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Lai atjaunotu noklusējuma iestatījumus, izvēlnē Photo shooting menu bank (Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes krātuve) iezīmējiet krātuvi un nospiediet O (Q). Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš; iezīmējiet Yes (Jā) un nospiediet J, lai atlasītajai krātuvei atjaunotu noklusējuma iestatījumus. Noklusējuma iestatījumi ir uzskaitīti sadaļā „Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi” (0 Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi).

O (Q) poga

Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes krātuve

Vadības panelī un informācijas displejos tiek parādīta pašreizējā fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes krātuve.

Skatīt arī

Izmantojot fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes opciju Extended photo menu banks (Paplašinātas fotogrāfiju izvēļņu krātuves) (0 Extended photo menu banks (Paplašinātas fotogrāfiju izvēļņu krātuves)), fotogrāfiju uzņemšanas izvēļņu krātuvēs var iekļaut ekspozīcijas un zibspuldzes režīmu, kā arī aizvara ātruma un apertūras atvēruma iestatījumus. Informāciju par uz kameras korpusa esošo vadības ierīču izmantošanu, lai izvēlētos fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes krātuvi, skatiet sadaļā A > Pielāgotais iestatījums f1 (Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire), 0 f1: Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)).