Precīzi ieregulējiet fokusu līdz pat 20 tipu objektīviem. Lietojiet to tikai, ja tas tiešām ir vajadzīgs; vairumā gadījumu nav ieteicams veikt AF ieregulēšanu, jo tas var mijiedarboties ar normālo fokusēšanu. Automātiska precīza ieregulēšana ir pieejama tiešā skata režīmā (0 Automātiska AF precīza ieregulēšana). Mēs iesakām precīzo regulēšanu veikt bieži izmantotajos fokusa attālumos; ja fokusa ieregulēšanu veicat, piemēram, pie maziem fokusa attālumiem, jūs varat konstatēt, ka tas mazāk efektīvi darbojas lielākos attālumos.

Fotografēšana tiešā skata režīmā

Autofokusa ieregulēšanu nav iespējams veikt tiešā skata fotogrāfiju uzņemšanas režīmā.

Saglabātā vērtība

Katra tipa objektīvam var saglabāt tikai vienu vērtību. Ja tiek izmantots telepārveidotājs, katrai objektīva un telepārveidotāja kombinācijai var saglabāt atsevišķas vērtības.

Automātiska AF precīza ieregulēšana

Automātisku AF precīzu ieregulēšanu veic, kā aprakstīts tālāk.

 1. Sagatavojiet kameru.

  Uzstādiet kameru uz trijkāja un pavērsiet kameru pret plakanu un ļoti kontrastainu objektu, kas novietots paralēli kameras fokālajai plaknei. Ņemiet vērā, ka automātiskas AF precīzas ieregulēšanas funkcija labāk darbojas pie maksimāla apertūras atvēruma, un tā var nedarboties tumšā vidē.

 2. Aktivizējiet tiešā skata režīmu.

  Pagrieziet tiešā skata atlasītāju uz C un nospiediet a pogu.

 3. Noregulējiet fokusa iestatījumus.

  Pagrieziet fokusa režīma atlasītāju uz AF un darbiniet AF režīma pogu un grozāmos komandu pārslēgus, lai atlasītu tālāk norādītos režīmus:

  • Autofokusa režīms: AF-S
  • AF apgabala režīms: 5 (plats), 6 (normāls) vai 3 (punktveida)

 4. Atlasiet centrālo fokusa punktu.

  Nospiediet kursortaustiņa vidējo pogu, lai atlasītu centrālo fokusa punktu.

 5. Fokusējiet.

  Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, lai fokusētu, pēc tam tuviniet caur objektīvu redzamo skatu, lai pārliecinātos, ka objekts ir fokusā. Ja nepieciešams, fokusu var regulēt manuāli.

 6. Izpildiet automātisku AF precīzu ieregulēšanu.

  Vienlaikus nospiediet AF režīma un video ierakstīšanas pogas un turiet tās nospiestas, līdz tiek parādīts 7. darbības ilustrācijā redzamais dialoglodziņš (tas var aizņemt mazliet vairāk par divām sekundēm).

  AF režīma poga

  Video ierakstīšanas poga

 7. Saglabājiet jauno vērtību.

  Iezīmējiet opciju Yes (Jā) un nospiediet J, lai pievienotu pašreizējā objektīva AF precīzas ieregulēšanas vērtību saglabāto vērtību sarakstam (tikai objektīvi ar centrālo procesoru). Ņemiet vērā, ka katra tipa objektīvam var saglabāt tikai vienu vērtību.

 8. Iespējojiet AF precīzu ieregulēšanu.

  Kameras iestatīšanas izvēlnē izpildiet vienumu secību AF fine-tune (AF precīza ieregulēšana) > AF fine-tune (On/Off) (AF precīza regulēšana (Ieslēgts/Izslēgts)), pēc tam iezīmējiet opciju On (Ieslēgts) un nospiediet J.

B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana

Format memory card (Formatēt atmiņas karti) Language (Valoda) Time zone and date (Laika josla un datums) Monitor brightness (Ekrāna spilgtums) Monitor color balance (Ekrāna krāsu balanss) Virtual horizon (Virtuālais redzesloks) Information display (Informācijas displejs) AF fine-tune (AF precīza ieregulēšana) Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā procesora dati) Clean image sensor (Notīrīt attēla sensoru) Lock mirror up for cleaning (Fiksēt spoguli paceltā stāvoklī tīrīšanai) Image Dust Off ref photo (Attēla netīrumu noņemšanas atsauces fotogrāfija) Image comment (Attēla komentārs) Copyright information (Autortiesību informācija) Beep options (Pīkstiena opcijas) Touch controls (Skārienvadība) HDMI Location data (Atrašanās vietas dati) Wireless remote (WR) options (Bezvadu tālvadības (WR) opcijas) Assign remote (WR) Fn button (Tālvadības (WR) Fn pogas piešķire) Airplane mode (Lidojuma režīms) Connect to smart device (Pievienot viedierīcei) Send to smart device (auto) (Nosūtīt uz viedierīci (automātiski)) Wi-Fi Bluetooth Network (Tīkls) Eye-Fi upload (Eye-Fi augšupielādēšana) Conformity marking (Atbilstības marķējums) MB-D18 battery type (MB-D18 akumulatoru/bateriju tips) Battery order (Akumulatoru un bateriju secība) Battery info (Akumulatora informācija) Slot empty release lock (Aizvara atbrīvošanas bloķēšana, ja slots ir tukšs) Save/load settings (Saglabāt/ielādēt iestatījumus) Reset all settings (Atiestatīt visus iestatījumus) Firmware version (Aparātprogrammatūras versija)