Izvēlieties opciju Save settings (Saglabāt iestatījumus), lai saglabātu tālāk norādītos iestatījumus atmiņas kartē vai primārajā slotā ievietotajā atmiņas kartē, ja ir ievietotas divas kartes (ja atmiņas karte ir pilna, tiks parādīts kļūdas paziņojums). Izmantojiet šo opciju, lai koplietotu iestatījumus ar citām kamerām D850.

Izvēlne Opcija
Atskaņošana Playback display options (Atskaņošanas displeja opcijas)
Image review (Attēlu apskate)
After delete (Pēc izdzēšanas)
Auto image rotation (Automātiska attēlu pagriešana)
Rotate tall (Vertikālo attēlu pagriešana)
Fotogrāfiju uzņemšana (visas krātuves) File naming (Failu nosaukumi)
Flash control (Zibspuldzes vadība)
Image area (Attēla apgabals)
Image quality (Attēla kvalitāte)
Image size (Attēla izmērs)
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) ierakstīšana)
ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi)
White balance (Baltā balanss) (ar precīzu ieregulēšanu un iepriekšējiem iestatījumiem d-1 – d-6)
Set Picture Control (Iestatīt Picture Control) (pielāgotas Picture Controls tiek saglabātas kā Auto (Automātiski))
Color space (Krāstelpa)
Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)
Long exposure NR (Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana)
High ISO NR (Augsta ISO trokšņu samazināšana)
Vignette control (Vinjetes vadība)
Auto distortion control (Automātiskā kropļojumu kontrole)
Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana)
Auto bracketing set (Automātiskās vairākkadru uzņemšanas komplekts)
Video uzņemšana File naming (Failu nosaukumi)
Image area (Attēla apgabals)
Frame size/frame rate (Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums)
Movie quality (Video kvalitāte)
Movie file type (Video failu tips)
ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi)
White balance (Baltā balanss) (ar precīzu ieregulēšanu un iepriekšējiem iestatījumiem d-1 – d-6)
Set Picture Control (Iestatīt Picture Control) (pielāgotas Picture Controls tiek saglabātas kā Auto (Automātiski))
Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)
High ISO NR (Augsta ISO trokšņu samazināšana)
Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana)
Microphone sensitivity (Mikrofona jutība)
Attenuator (Slāpētājs)
Frequency response (Frekvenču uztveramība)
Wind noise reduction (Vēja trokšņu samazināšana)
Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju samazināšana)
Pielāgotie iestatījumi (visas krātuves) Visi pielāgotie iestatījumi
Iestatīšana Language (Valoda)
Time zone and date (Laika josla un datums) (izņemot Date and time (Datums un laiks) un Sync with smart device (Sinhronizēt ar viedierīci))
Information display (Informācijas displejs)
Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā procesora dati)
Clean image sensor (Notīrīt attēla sensoru)
Image comment (Attēla komentārs)
Copyright information (Autortiesību informācija)
Beep options (Pīkstiena opcijas)
Touch controls (Skārienvadība)
HDMI
Location data (Atrašanās vietas dati) (izņemot Download from smart device (Lejupielādēt no viedierīces))
Wireless remote (WR) options (Bezvadu tālvadības (WR) opcijas)
Assign remote (WR) Fn button (Tālvadības (WR) Fn pogas piešķire)
Eye-Fi upload (Eye-Fi augšupielādēšana)
Slot empty release lock (Aizvara atbrīvošanas bloķēšana, ja slots ir tukšs)
Mana izvēlne/
Nesenie iestatījumi
Visi cilnes „Mana izvēlne” vienumi
Visi nesenie iestatījumi
Choose tab (Izvēlēties cilni)

Iestatījumus, kas saglabāti, izmantojot kameru D850, var atjaunot, atlasot opciju Load settings (Ielādēt iestatījumus). Ņemiet vērā, ka opcija Save/load settings (Saglabāt/ielādēt iestatījumus) ir pieejama tikai tad, ja kamerā ir ievietota atmiņas karte, bet opcija Load settings (Ielādēt iestatījumus) ir pieejama tikai tad, ja karte satur saglabātos iestatījumus.

Saglabātie iestatījumi

Iestatījumi tiek saglabāti failā ar nosaukumu, kas sākas ar „NCSETUP” un beidzas ar divām rakstzīmēm, kas atšķiras atkarībā no kameras. Kamera nevarēs ielādēt iestatījumus, ja faila nosaukums ir mainīts.

B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana

Format memory card (Formatēt atmiņas karti) Language (Valoda) Time zone and date (Laika josla un datums) Monitor brightness (Ekrāna spilgtums) Monitor color balance (Ekrāna krāsu balanss) Virtual horizon (Virtuālais redzesloks) Information display (Informācijas displejs) AF fine-tune (AF precīza ieregulēšana) Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā procesora dati) Clean image sensor (Notīrīt attēla sensoru) Lock mirror up for cleaning (Fiksēt spoguli paceltā stāvoklī tīrīšanai) Image Dust Off ref photo (Attēla netīrumu noņemšanas atsauces fotogrāfija) Image comment (Attēla komentārs) Copyright information (Autortiesību informācija) Beep options (Pīkstiena opcijas) Touch controls (Skārienvadība) HDMI Location data (Atrašanās vietas dati) Wireless remote (WR) options (Bezvadu tālvadības (WR) opcijas) Assign remote (WR) Fn button (Tālvadības (WR) Fn pogas piešķire) Airplane mode (Lidojuma režīms) Connect to smart device (Pievienot viedierīcei) Send to smart device (auto) (Nosūtīt uz viedierīci (automātiski)) Wi-Fi Bluetooth Network (Tīkls) Eye-Fi upload (Eye-Fi augšupielādēšana) Conformity marking (Atbilstības marķējums) MB-D18 battery type (MB-D18 akumulatoru/bateriju tips) Battery order (Akumulatoru un bateriju secība) Battery info (Akumulatora informācija) Slot empty release lock (Aizvara atbrīvošanas bloķēšana, ja slots ir tukšs) Save/load settings (Saglabāt/ielādēt iestatījumus) Reset all settings (Atiestatīt visus iestatījumus) Firmware version (Aparātprogrammatūras versija)