Izgūstiet atsauces datus, ko izmantos lietotnes NX Studio attēla netīrumu noņemšanas funkcija. Attēla netīrumu noņemšanas funkcija apstrādā NEF (RAW) attēlus, lai mazinātu ietekmi, ko rada kameras attēla sensora priekšpusē pielipušie putekļi. Plašāku informāciju skatiet NX Studio tiešsaistes palīdzībā. Attēla netīrumu noņemšanas opciju nevar izmantot maza vai vidēja izmēra NEF (RAW) attēliem.

Opcija Image Dust Off ref photo (Attēla netīrumu noņemšanas atsauces fotogrāfija) ir pieejama tikai tad, ja kamerai ir uzstādīts objektīvs ar centrālo procesoru. Ieteicams izmantot ne DX objektīvu ar vismaz 50 mm fokusa garumu. Ja izmantojat tālummaiņas objektīvu, tuviniet to līdz galam.

 1. Izvēlieties sākuma opciju.

  Iezīmējiet kādu no tālāk norādītajām opcijām un nospiediet J. Lai izietu, neizgūstot attēla netīrumu noņemšanas datus, nospiediet G.

  • Start (Sākt): tiks parādīts paziņojums, un skatu meklētāja un vadības paneļa displejos parādīsies norāde „rEF”.
  • Clean sensor and then start (Notīrīt sensoru un tad sākt): atlasiet šo opciju, lai pirms uzņemšanas notīrītu attēla sensoru. Kad tīrīšana būs pabeigta, tiks parādīts paziņojums un skatu meklētāja un vadības paneļa displejos parādīsies norāde „rEF”.

 2. Skatu meklētājā kadrējiet baltu objektu bez raksturīgām iezīmēm.

  Ar objektīvu aptuveni desmit centimetru attālumā no labi apgaismota balta objekta bez raksturīgām iezīmēm kadrējiet objektu tā, lai tas aizpildītu skatu meklētāju, un pēc tam nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu.

  Autofokusa režīmā fokuss automātiski tiks iestatīts uz bezgalību; manuālā fokusa režīmā fokusu uz bezgalību iestatiet manuāli.

 3. Iegūstiet netīrumu noņemšanas atsauces datus.

  Lai iegūtu attēla netīrumu noņemšanas atsauces datus, nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu. Kad ir nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, ekrāns izslēdzas.

  Ja atsauces objekts ir pārāk gaišs vai pārāk tumšs, kamera, iespējams, nespēs iegūt attēla netīrumu noņemšanas atsauces datus un tiks parādīts paziņojums. Izvēlieties citu atsauces objektu un atkārtojiet procesu no 1. darbības.

Attēla sensora tīrīšana

Netīrumu noņemšanas atsauces datus, kas ierakstīti pirms attēla sensora tīrīšanas, nevar izmantot fotogrāfijām, kas uzņemtas pēc attēla sensora tīrīšanas. Atlasiet opciju Clean sensor and then start (Notīrīt sensoru un tad sākt) tikai tad, ja tīrīšanas atsauces dati netiks izmantoti ar esošajām fotogrāfijām.

Attēla netīrumu noņemšanas atsauces dati

Tos pašus atsauces datus var izmantot fotogrāfijām, kas uzņemtas ar dažādiem objektīviem vai ar dažādiem apertūras atvērumiem. Atsauces attēlus nevar skatīt, izmantojot datora attēlveidošanas programmatūru. Skatot atsauces attēlus, kamerā tiek parādīts režģis.

B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana

Format memory card (Formatēt atmiņas karti) Language (Valoda) Time zone and date (Laika josla un datums) Monitor brightness (Ekrāna spilgtums) Monitor color balance (Ekrāna krāsu balanss) Virtual horizon (Virtuālais redzesloks) Information display (Informācijas displejs) AF fine-tune (AF precīza ieregulēšana) Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā procesora dati) Clean image sensor (Notīrīt attēla sensoru) Lock mirror up for cleaning (Fiksēt spoguli paceltā stāvoklī tīrīšanai) Image Dust Off ref photo (Attēla netīrumu noņemšanas atsauces fotogrāfija) Image comment (Attēla komentārs) Copyright information (Autortiesību informācija) Beep options (Pīkstiena opcijas) Touch controls (Skārienvadība) HDMI Location data (Atrašanās vietas dati) Wireless remote (WR) options (Bezvadu tālvadības (WR) opcijas) Assign remote (WR) Fn button (Tālvadības (WR) Fn pogas piešķire) Airplane mode (Lidojuma režīms) Connect to smart device (Pievienot viedierīcei) Send to smart device (auto) (Nosūtīt uz viedierīci (automātiski)) Wi-Fi Bluetooth Network (Tīkls) Eye-Fi upload (Eye-Fi augšupielādēšana) Conformity marking (Atbilstības marķējums) MB-D18 battery type (MB-D18 akumulatoru/bateriju tips) Battery order (Akumulatoru un bateriju secība) Battery info (Akumulatora informācija) Slot empty release lock (Aizvara atbrīvošanas bloķēšana, ja slots ir tukšs) Save/load settings (Saglabāt/ielādēt iestatījumus) Reset all settings (Atiestatīt visus iestatījumus) Firmware version (Aparātprogrammatūras versija)