Pēc uzņemšanas pievienojiet jaunajām fotogrāfijām autortiesību informāciju. Autortiesību informācija ir redzama fotogrāfijas informācijas displeja uzņemšanas datu lapā, un to var skatīt kā metadatus, izmantojot ViewNX-i vai Capture NX-D. Ir pieejamas šādas opcijas:

Artist (Autors): ievadiet fotogrāfa vārdu, kā aprakstīts sadaļā „Teksta ievadīšana” (0 Teksta ievadīšana). Fotogrāfa vārds var būt līdz 36 rakstzīmēm garš.

Copyright (Autortiesības): ievadiet autortiesību īpašnieka vārdu, kā aprakstīts sadaļā „Teksta ievadīšana” (0 Teksta ievadīšana). Autortiesību īpašnieka vārds vai nosaukums var būt līdz 54 rakstzīmēm garš.

Attach copyright information (Pievienot autortiesību informāciju): izvēlieties šo opciju, lai pievienotu autortiesību informāciju visām turpmākajām fotogrāfijām. Opciju Attach copyright information (Pievienot autortiesību informāciju) var ieslēgt un izslēgt, iezīmējot to un nospiežot 2. Kad esat izvēlējušies vēlamo iestatījumu, nospiediet J, lai izietu.

Copyright information (Autortiesību informācija)

Lai izvairītos no autoru vai autortiesību īpašnieku vārdu vai nosaukumu nesankcionētas izmantošanas, iekams aizdot vai nodot kameru citai personai, pārliecinieties, ka nav atlasīta opcija Attach copyright information (Pievienot autortiesību informāciju) un ka lauki Artist (Autors) un Copyright (Autortiesības) ir tukši. Nikon neuzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu vai strīdiem, kas rodas opcijas Copyright information (Autortiesību informācija) lietošanas dēļ.

B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana

Format memory card (Formatēt atmiņas karti) Language (Valoda) Time zone and date (Laika josla un datums) Monitor brightness (Ekrāna spilgtums) Monitor color balance (Ekrāna krāsu balanss) Virtual horizon (Virtuālais redzesloks) Information display (Informācijas displejs) AF fine-tune (AF precīza ieregulēšana) Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā procesora dati) Clean image sensor (Notīrīt attēla sensoru) Lock mirror up for cleaning (Fiksēt spoguli paceltā stāvoklī tīrīšanai) Image Dust Off ref photo (Attēla netīrumu noņemšanas atsauces fotogrāfija) Image comment (Attēla komentārs) Copyright information (Autortiesību informācija) Beep options (Pīkstiena opcijas) Touch controls (Skārienvadība) HDMI Location data (Atrašanās vietas dati) Wireless remote (WR) options (Bezvadu tālvadības (WR) opcijas) Assign remote (WR) Fn button (Tālvadības (WR) Fn pogas piešķire) Airplane mode (Lidojuma režīms) Connect to smart device (Pievienot viedierīcei) Send to smart device (auto) (Nosūtīt uz viedierīci (automātiski)) Wi-Fi Bluetooth Network (Tīkls) Eye-Fi upload (Eye-Fi augšupielādēšana) Conformity marking (Atbilstības marķējums) MB-D18 battery type (MB-D18 akumulatoru/bateriju tips) Battery order (Akumulatoru un bateriju secība) Battery info (Akumulatora informācija) Slot empty release lock (Aizvara atbrīvošanas bloķēšana, ja slots ir tukšs) Save/load settings (Saglabāt/ielādēt iestatījumus) Reset all settings (Atiestatīt visus iestatījumus) Firmware version (Aparātprogrammatūras versija)