Ja ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), jaunas fotogrāfijas automātiski tiks augšupielādētas viedierīcē (ja kamera pašlaik nav savienota ar viedierīci, fotogrāfijas tiks marķētas augšupielādēšanai un tiks augšupielādētas nākamreiz, kad tiks izveidots bezvadu savienojums). Video netiek augšupielādēti; fotoattēli tiek augšupielādēti ar 2 megapikseļu izmēru. Ja atlasīsiet opciju Off (Izslēgts), kad attēli ir atlasīti augšupielādēšanai, tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš; lai visiem attēliem noņemtu marķējumu, iezīmējiet opciju Yes (Jā) un nospiediet J.

Augšupielādes marķēšana

Vienā reizē augšupielādei var marķēt ne vairāk kā 1000 fotogrāfijas.

Ja vienumam Secondary slot function (Sekundārā slota funkcija) ir atlasīts iestatījums Backup (Rezerves kopija), augšupielādēšanai tiks marķēta tikai primārā slota kartē esošā kopija.

Iekams mainīt augšupielādei atzīmēto fotogrāfiju vērtējumus, atlasiet vienumu secībai Bluetooth > Network connection (Tīkla savienojums) iestatījumu Disable (Atspējot) vai izslēdziet bezvadu savienojumu, atlasot vienumam Airplane mode (Lidojuma režīms) iestatījumu Enable (Iespējot).

B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana

Format memory card (Formatēt atmiņas karti) Language (Valoda) Time zone and date (Laika josla un datums) Monitor brightness (Ekrāna spilgtums) Monitor color balance (Ekrāna krāsu balanss) Virtual horizon (Virtuālais redzesloks) Information display (Informācijas displejs) AF fine-tune (AF precīza ieregulēšana) Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā procesora dati) Clean image sensor (Notīrīt attēla sensoru) Lock mirror up for cleaning (Fiksēt spoguli paceltā stāvoklī tīrīšanai) Image Dust Off ref photo (Attēla netīrumu noņemšanas atsauces fotogrāfija) Image comment (Attēla komentārs) Copyright information (Autortiesību informācija) Beep options (Pīkstiena opcijas) Touch controls (Skārienvadība) HDMI Location data (Atrašanās vietas dati) Wireless remote (WR) options (Bezvadu tālvadības (WR) opcijas) Assign remote (WR) Fn button (Tālvadības (WR) Fn pogas piešķire) Airplane mode (Lidojuma režīms) Connect to smart device (Pievienot viedierīcei) Send to smart device (auto) (Nosūtīt uz viedierīci (automātiski)) Wi-Fi Bluetooth Network (Tīkls) Eye-Fi upload (Eye-Fi augšupielādēšana) Conformity marking (Atbilstības marķējums) MB-D18 battery type (MB-D18 akumulatoru/bateriju tips) Battery order (Akumulatoru un bateriju secība) Battery info (Akumulatora informācija) Slot empty release lock (Aizvara atbrīvošanas bloķēšana, ja slots ir tukšs) Save/load settings (Saglabāt/ielādēt iestatījumus) Reset all settings (Atiestatīt visus iestatījumus) Firmware version (Aparātprogrammatūras versija)