Ova opcija određuje ulogu pripisanu centru višenamenskog birača u toku fotografisanja tražilom, reprodukcije i živog prikaza slike (bez obzira na izabranu opciju, pritiskanje centra višenamenskog birača kada se film prikaže u punom kadru pokreće reprodukciju filma).

Režim fotografisanja

Režim reprodukcije

Živi prikaz slike

A Prilagođena podešavanja: Prilagođena podešavanja fotoaparata

a: Autofokus

Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/zaključavanje AE

d: Fotografisanje/prikaz

Bracketing/blic

f: Kontrole

Film