Izaberite Onemogući da biste onemogućili a dugme, sprečavajući živi prikaz slike da se slučajno pokrene. Ako je Omog. (tajmer pripravn. je aktivan) izabran, a dugme može samo da se koristi za pokretanje živog prikaza slike dok je tajmer pripravnosti aktivan.

A Prilagođena podešavanja: Prilagođena podešavanja fotoaparata

a: Autofokus

Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/zaključavanje AE

d: Fotografisanje/prikaz

Bracketing/blic

f: Kontrole

Film