เลือกช่องบรรจุการ์ดหลักสำหรับถ่ายภาพและเล่นภาพ เลือก ช่องบรรจุการ์ด XQD เพื่อกำหนดการ์ดในช่องบรรจุการ์ด XQD ให้เป็นการ์ดหลัก เลือก ช่องบรรจุการ์ด SD เพื่อเลือกการ์ด SD

C เมนูถ่ายภาพ: เมนูถ่ายภาพ