เลือกหน้าที่ของการ์ดหลักและการ์ดรอง เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำสองแผ่นลงในกล้อง

เลือกจาก ภาพที่เกินมา (กล้องจะใช้การ์ดรองเมื่อความจำการ์ดหลักเต็มเท่านั้น), สำรอง (ภาพแต่ละภาพจะถูกบันทึกลงในการ์ดหลักและการ์ดรองด้วย) และ RAW ช่องหลัก - JPEG ช่องรอง (เหมือนกับ สำรอง แต่ภาพ NEF/RAW จากภาพที่ถูกถ่ายโดยใช้ค่า NEF/RAW + JPEG จะถูกบันทึกลงในการ์ดหลักเท่านั้น ส่วนภาพ JPEG จะถูกบันทึกลงในการ์ดรองเท่านั้น)

C เมนูถ่ายภาพ: เมนูถ่ายภาพ