ซ่อนหรือแสดงภาพที่เลือกตามที่อธิบายด้านล่าง ภาพที่ซ่อนไว้จะปรากฏเฉพาะเมื่ออยู่ในเมนู ซ่อนภาพ และจะลบได้โดยการฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำเท่านั้น

ภาพที่ป้องกันและซ่อนไว้

การแสดงภาพที่ป้องกันไว้จะเป็นการลบการป้องกันออกจากภาพไปด้วย

 1. เลือก เลือก/ตั้ง

  ไฮไลท์ เลือก/ตั้ง แล้วกด 2 (หากต้องการข้ามขั้นตอนที่เหลืออยู่ และแสดงภาพทั้งหมด ให้ไฮไลท์ ไม่เลือกเลย แล้วกด J)

 2. เลือกภาพ

  ใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเลื่อนดูภาพในการ์ดหน่วยความจำ (หากต้องการดูภาพที่ไฮไลท์แบบเต็มจอ ให้กดปุ่ม X ค้าง) แล้วกดปุ่มเลือกคำสั่งตรงกลางเพื่อเลือกภาพปัจจุบัน ภาพที่เลือกไว้จะมีสัญลักษณ์ R กำกับไว้ หากต้องการยกเลิกภาพที่เลือก ให้ไฮไลท์ภาพ แล้วกดปุ่มเลือกคำสั่งตรงกลางอีกครั้ง ทำต่อไปจนกว่าจะเลือกภาพที่ต้องการได้ครบ

 3. กด J

  กด J เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

  ปุ่ม J