เลือกว่าจะให้ภาพปรากฏโดยอัตโนมัติบนจอภาพทันทีที่ถ่ายภาพเสร็จหรือไม่ ถ้าเลือก ปิด ภาพจะปรากฏก็ต่อเมื่อท่านกดปุ่ม K เท่านั้น