หากเลือก เปิด ภาพถ่าย “แนวตั้ง” (ภาพถ่ายบุคคล) ที่ถ่ายโดยเลือก เปิด สำหรับ หมุนภาพอัตโนมัติ จะหมุนโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงในจอภาพ ภาพที่ถ่ายเมื่อเลือก ปิด สำหรับ หมุนภาพอัตโนมัติ จะแสดงในทิศทาง “แนวนอน” (ภาพทิวทัศน์) โปรดทราบว่า เนื่องจากกล้องอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมอยู่แล้วในขณะถ่ายภาพ ภาพจะไม่หมุนโดยอัตโนมัติในขณะแสดงภาพทันทีที่ถ่าย