Snímky jsou ukládány s názvy složenými z předpony „DSC_“ nebo, v případě barevného prostoru Adobe RGB (0 Barevný prostor), „_DSC“, následované čtyřmístným číslem souboru a tříznakovou příponou (např. „DSC_0001.JPG“). Položka Pojmenování souborů se používá pro výběr tří písmen, která nahradí znaky „DSC“ v názvu souboru.

Přípony názvu souborů

Jsou používány následující přípony: „.NEF“ pro snímky ve formátu NEF (RAW), „.JPG“ pro snímky ve formátu JPEG, „.MOV“ pro videosekvence ve formátu MOV, „.MP4“ pro videosekvence ve formátu MP4 a „.NDF“ pro referenční data funkce odstranění prachu. V případě záznamu páru snímků s nastavením kvality obrazu NEF (RAW) + JPEG budou mít snímky NEF a JPEG stejné názvy souborů, ale odlišné přípony.