„Vinětace“ znamená úbytek jasu v okrajích snímků. Korekce vinětace snižuje úroveň vinětace při použití objektivů typu G, E a D (s výjimkou objektivů PC). Účinky této funkce se liší objektiv od objektivu a jsou nejlépe patrné při zcela otevřené cloně. K dispozici jsou možnosti Vysoká, Normální, Nízká a Vypnuto.

Korekce vinětace

V závislosti na fotografované scéně, snímacích podmínkách a typu objektivu se může u snímků JPEG vyskytnout obrazový šum (závoj) nebo nerovnoměrný jas v okrajových částech obrazu a uživatelské předvolby Picture Control, resp. pevné předvolby Picture Control s parametry modifikovanými oproti výchozímu nastavení nemusí poskytovat očekávané výsledky. Zhotovte zkušební snímky a zkontrolujte výsledky na monitoru. Korekce vinětace není k dispozici u videosekvencí a vícenásobných expozic.