Tato položka slouží k volbě režimu řízení záblesku vestavěného blesku a volitelných blesků (nasazených do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu) a k úpravě nastavení pro fotografování při použití blesku mimo fotoaparát. Další informace o použití volitelných blesků viz „Volitelné blesky“ (0 Volitelné blesky).

Zábleskový režim (vestav. blesk)

Zábleskový režim (režim řízení záblesku) pro vestavěný blesk lze vybrat pomocí položky Řízení záblesku > Zábleskový režim (vestav. blesk) v menu fotografování. Dostupné možnosti se mění v závislosti na vybrané položce.

  • TTL: Výkon záblesku (záblesková expozice) je automaticky upravován v závislosti na snímacích podmínkách.
  • Manuální zábleskový režim: Výkon záblesku lze vybrat pomocí položky Manuální výkon záblesku.
  • Stroboskopický záblesk. režim: Blesk opakovaně odpaluje během otevřené závěrky záblesky a vytváří efekt vícenásobné expozice (stroboskopický efekt). Vyberte výkon záblesku (Výkon), maximální počet odpálených záblesků (Záblesky) a počet záblesků odpálených za jednu sekundu (Frekvence, měřeno v Hertzech). Možnosti dostupné pro položku Záblesky se mění v závislosti na možnosti vybrané v položce Výkon; počet skutečně odpálených záblesků může být při krátkých časech závěrky nebo nízkých frekvencích nižší.

„Záblesky“

Možnosti dostupné u položky Stroboskopický záblesk. režim > Záblesky jsou ovlivněny výkonem záblesku.

Výkon Dostupné možnosti pro „Záblesky“
1/4 2
1/8 2–5
1/16 2-10
1/32 2–10, 15
1/64 2–10, 15, 20, 25
1/128 2–10, 15, 20, 25, 30, 35

Řízení záblesku u volitelných blesků

Pokud je připojen volitelný blesk SB-500, SB-400 nebo SB-300, položka Řízení záblesku > Zábleskový režim (vestav. blesk) v menu fotografování se změní na Zábleskový režim (externí blesk) a položka Stroboskopický záblesk. režim není dostupná. Nastavení ostatních blesků lze upravovat pomocí ovládacích prvků na zařízení.

Možnosti bezdrát. ovládání blesků

Tato položka slouží k úpravě nastavení současného bezdrátového ovládání více blesků Remote. Při výběru jiné možnosti než Vypnuto lze použít položku Možnosti skupin blesků k výběru zábleskového režimu a výkonu záblesku pro blesky v každé skupině.

Možnosti skupin blesků

Tato položka slouží k úpravě nastavení blesků v každé skupině při použití volitelných blesků (0 Volitelné blesky).

Info. rádiem řízených bl. Remote

Tato položka zobrazuje při výběru možnosti Optické/rádiové AWL v položce Možnosti bezdrát. ovládání blesků blesky aktuálně ovládané pomocí rádiového AWL.

Bezdrátové dálkové ovládání WR-R10

Dbejte na provedení aktualizace firmwaru dálkového ovládání WR-R10 na nejnovější verzi; informace o aktualizacích firmwaru viz webová stránka společnosti Nikon pro vaši oblast.