Tato položka umožňuje nastavit, které parametry budou měněny při aktivaci funkce bracketingu. Výběrem možnosti Expoziční a zábleskový bracketing (j) se aktivuje expoziční a zábleskový bracketing, výběrem možnosti Expoziční bracketing (k) se aktivuje pouze expoziční bracketing, výběrem možnosti Zábleskový bracketing (l) se aktivuje pouze zábleskový bracketing, výběrem možnosti Bracketing vyvážení bílé barvy (m) se aktivuje bracketing vyvážení bílé barvy a výběrem možnosti Bracketing ADL (y) se aktivuje bracketing funkce Active D-Lighting. Mějte na paměti, že bracketing vyvážení bílé barvy není k dispozici při nastavení kvality obrazu NEF (RAW) a NEF (RAW) + JPEG.