Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για σύνδεση με έξυπνες συσκευές.

Ασφάλεια

Παρόλο που ένα από τα πλεονεκτήματα αυτού του προϊόντος είναι ότι επιτρέπει σε άλλους να συνδέονται ελεύθερα για ασύρματη ανταλλαγή δεδομένων οπουδήποτε εντός της εμβέλειάς του, μπορεί να συμβούν τα ακόλουθα αν δεν έχει ενεργοποιηθεί η ασφάλεια:

  • Κλοπή δεδομένων: Κακόβουλοι ενδέχεται να υποκλέψουν ασύρματες μεταδόσεις για να κλέψουν ταυτότητες χρηστών, κωδικούς πρόσβασης και άλλες προσωπικές πληροφορίες.
  • Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση: Μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο και να μεταβάλουν δεδομένα ή να προβούν σε άλλες κακόβουλες ενέργειες. Έχετε υπόψη ότι λόγω του σχεδιασμού των ασύρματων δικτύων, εξειδικευμένες επιθέσεις ενδέχεται να επιτρέψουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ακόμη και όταν είναι ενεργοποιημένη η ασφάλεια.