Διαλέξτε τις λειτουργίες που είναι εκχωρημένες στα χειριστήρια της φωτογραφικής μηχανής, αν θα χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά ή σε συνδυασμό με τους επιλογείς εντολών.

Πάτημα

Διαλέξτε τις λειτουργίες των παρακάτω χειριστηρίων, επισημάνετε την επιθυμητή επιλογή και πατήστε το J:

2 Κουμπί Fn1
5 Κουμπί Fn2
4 Κουμπί AE-L/AF-L

«Πάτημα» και «Πάτημα + Επιλογείς Εντολών»

Δεν είναι δυνατή η αντιστοίχιση ορισμένων λειτουργιών ταυτόχρονα και στο «πάτημα» και στο «πάτημα + επιλογείς εντολών» για ορισμένα χειριστήρια. Εκχωρώντας μία τέτοια λειτουργία στο «πάτημα» όταν έχει ήδη εκχωρηθεί στο «πάτημα + επιλογέας εντολών», η επιλογή «πάτημα + επιλογέας εντολών» ορίζεται σε Καμία, ενώ εκχωρώντας μία τέτοια λειτουργία στο «πάτημα + επιλογείς εντολών» όταν έχει ήδη εκχωρηθεί στο «πάτημα», η επιλογή «πάτημα» ορίζεται σε Καμία.

Οι λειτουργίες που μπορούν να εκχωρηθούν σε αυτά τα χειριστήρια είναι οι εξής:

Επιλογή 2/5 4
rΚλείδωμα FV
BΚλείδωμα AE/AF
CΚλείδωμα AE μόνο
DΚλείδωμα AE (Επαναφ. απελευθ.)
EΚλείδωμα AE (διαρκές)
FΚλείδωμα AF μόνο
AAF-ON
$Πιλότος φλας
hΑκύρωση φλας
tΡιπή bracketing
e+ NEF (RAW)
LΜέτρηση matrix
MΚεντροβαρής μέτρηση
NΣημειακή μέτρηση
4Μέτρ. σταθ. στα φωτ. σημεία
9Εμφάν. πλέγμ. σκοπεύτρ.
mΕικονικός ορίζοντ. σκοπεύτρ.
nΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΜΕΝΟΥ
6Ανώτ. στοιχ. ΠΡΟΣ. ΜΕΝΟΥ
KΑπεικόνιση
Καμία

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

Εικονικός Ορίζοντας

Πατώντας ένα χειριστήριο στο οποίο έχει εκχωρηθεί η επιλογή Εικονικός ορίζοντ. σκοπεύτρ. εμφανίζονται οι ενδείξεις της κλίσης και της κύλισης στο σκόπευτρο. Πατήστε το χειριστήριο για δεύτερη φορά για να απομακρύνετε τις ενδείξεις από την οθόνη.

Κύλιση

Κλίση φωτογραφικής μηχανής προς τα δεξιά Φωτογραφική μηχανή οριζόντια Κλίση φωτογραφικής μηχανής προς τα αριστερά

Τόνος

Κλίση φωτογραφικής μηχανής προς τα εμπρός Φωτογραφική μηχανή οριζόντια Κλίση φωτογραφικής μηχανής προς τα πίσω

Οι ρόλοι των ενδείξεων κλίσης και κύλισης αντιστρέφονται όταν η φωτογραφική μηχανή περιστρέφεται για να τραβήξει σε κατακόρυφο προσανατολισμό (πορτραίτο). Έχετε υπόψη ότι η οθόνη ενδέχεται να μην είναι ακριβής όταν η φωτογραφική μηχανή έχει μεγάλη κλίση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Εάν η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να μετρήσει την κλίση, δεν θα εμφανιστεί το μέγεθος της κλίσης.

Πάτημα + Επιλογείς Εντολών

Για να διαλέξτε τις λειτουργίες των παρακάτω χειριστηρίων σε συνδυασμό με τους επιλογείς εντολών, επισημάνετε την επιθυμητή επιλογή και πατήστε το J:

3 Κουμπί Fn1 + y
! Κουμπί Fn2 + y
D Κουμπί AE-L/AF-L + y
n Κουμπί BKT + y
f Κουμπί εγγραφής video + y *

Διαλέξτε τη λειτουργία που θα έχει το πάτημα του κουμπιού εγγραφής σε συνδυασμό με τους επιλογείς εντολών όταν ο επιλογέας ζωντανής προβολής περιστρέφεται στο C.

Οι λειτουργίες που μπορούν να εκχωρηθούν σε αυτά τα χειριστήρια είναι οι εξής:

Επιλογή 3/! D n f
5Επιλογή περιοχής εικόνας
v1 βήμα ταχύτητας/διαφράγμ.
yΕνεργό D-Lighting
zΛειτ. υστέρησης έκθεσης
DΑυτόματο bracketing
IΠολλαπλή έκθεση
2HDR (υψηλό δυναμικό εύρος)
mΙσορροπία λευκού
OΜέτρηση
Καμία

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

Το Κουμπί BKT

Αν έχει ενεργοποιηθεί υψηλό δυναμικό εύρος ή πολλαπλή έκθεση ενώ έχει καταχωρηθεί άλλη λειτουργία στο κουμπί BKT, το κουμπί BKT δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με έναν επιλογέα εντολών μέχρι να τερματιστεί η φωτογράφιση με υψηλό δυναμικό εύρος ή πολλαπλή έκθεση.

A Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις: Ρυθμίσεις Βελτιστοποίησης Φωτογραφικής Μηχανής

a: Αυτόματη εστίαση

b: Μέτρηση/έκθεση

c: Χρονομέτρ./Κλείδωμα AE

d: Λήψη/οθόνη

e: Bracketing/φλας

f: Χειριστήρια

g: Video