Δημιουργήστε προσαρμοσμένα Picture Control.

Δημιουργία Προσαρμοσμένων Picture Control

Τα Picture Control που παρέχονται με τη φωτογραφική μηχανή μπορούν να τροποποιηθούν και να αποθηκευτούν ως προσαρμοσμένα Picture Control.

 1. Επιλέξτε Αποθήκευση/επεξεργασία.

  Επισημάνετε την επιλογή Αποθήκευση/επεξεργασία και πατήστε το 2.

 2. Επιλέξτε ένα Picture Control.

  Επισημάνετε ένα υπάρχον Picture Control και πατήστε το 2, ή πατήστε το J για να συνεχίσετε στο Βήμα 4 για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του επισημασμένου Picture Control χωρίς περαιτέρω τροποποίηση.

 3. Επεξεργαστείτε ένα επιλεγμένο Picture Control.

  Για να ακυρώσετε τυχόν αλλαγές και να ξεκινήσετε ξανά από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί O (Q). Πατήστε το J όταν ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις.

 4. Επιλέξτε έναν προορισμό.

  Διαλέξτε έναν προορισμό για το προσαρμοσμένo Picture Control (C-1 έως C-9) και πατήστε το 2.

 5. Καταχωρήστε ένα όνομα για το Picture Control.

  Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου εισαγωγής κειμένου. Από προεπιλογή, τα νέα Picture Control ονομάζονται με την προσθήκη ενός διψήφιου αριθμού (εκχωρείται αυτόματα) στο όνομα του υπάρχοντος Picture Control. Για να επιλέξετε διαφορετικό όνομα, μετονομάστε το Picture Control, όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Εισαγωγή Κειμένου» (0 Εισαγωγή Κειμένου). Κτυπήστε ελαφρά το κουμπί επιλογής στο πληκτρολόγιο για να εναλλαγή μεταξύ των πληκτρολογίων κεφαλαίων, πεζών και συμβόλων. Τα ονόματα των Προσαρμοσμένων Picture Control μπορούν να αποτελούνται από μέχρι και δεκαεννιά χαρακτήρες. Κάθε χαρακτήρας μετά τον δέκατο ένατο θα διαγράφεται.

  Περιοχή ονόματος

  Περιοχή πληκτρολογίου Επιλογή πληκτρολογίου

Επιλογές Προσαρμοσμένων Picture Control

Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες με τα προσαρμοσμένα Picture Control είναι οι ίδιες με εκείνες, στις οποίες βασίστηκε το προσαρμοσμένο Picture Control.

Το Εικονίδιο του Αρχικού Picture Control

Το αρχικό προτοποθετημένο Picture Control, στο οποίο βασίζεται το προσαρμοσμένo Picture Control, υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης επεξεργασίας.

Εικονίδιο του Αρχικού Picture Control