Οι κάρτες μνήμης πρέπει να φορμάρονται πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από το φορμάρισμά τους σε άλλες συσκευές. Για να ξεκινήσετε το φορμάρισμα, επισημάνετε την επιλογή Ναι και πατήστε το J. Λάβετε υπόψη ότι με το φορμάρισμα διαγράφονται μόνιμα όλες οι φωτογραφίες καθώς και τα υπόλοιπα δεδομένα που περιέχει η κάρτα. Πριν από το φορμάρισμα, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει εφεδρικά αντίγραφα, όπου χρειάζεται.

Κατά τη Διάρκεια του Φορμαρίσματος

Μην απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή και μην αφαιρείτε τις κάρτες μνήμης κατά τη διάρκεια του φορμαρίσματος.

Φορμάρισμα με Δύο Κουμπιά

Οι κάρτες μνήμης μπορούν επίσης να φορμαριστούν με το πάτημα των κουμπιών O (Q) και S (Q) για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα.