Διαλέξτε τη φωτογραφία που θα εμφανίζεται μετά τη διαγραφή μίας εικόνας.