Gem aktuelle kameramenuindstillinger på et hukommelseskort. Du kan også indlæse gemte indstillinger, så menuindstillinger kan deles mellem kameraer af samme model.

 • Hvis der er isat to hukommelseskort, gemmes indstillingerne på kortet i slot 1.

 • Følgende indstillinger gemmes:

  Indstillinger, der kan gemmes og indlæses

  AFSPILNINGSMENU

  [ Afspilningsvisningsmuligheder ]

  [ Billedgennemgang ]

  [ Efter sletning ]

  [ Rotér højt ]

  FOTO SHOOTING MENU

  [ Filnavn ]

  [ Rolle spillet af kort i Slot 2 ]

  [ Billedområde ]

  [ Billedkvalitet ]

  [ Billedstørrelse ]

  [ NEF ( RAW ) optagelse ]

  [ ISO-følsomhedsindstillinger ]

  [ Hvidbalance ]

  [ Indstil Picture Control ] (Brugerdefinerede billedstyringer gemmes som [ Auto ])

  [ Farverum ]

  [ Aktiv D-Lighting ]

  [ Lang eksponering NR ]

  [ Høj ISO NR ]

  [ Vignettekontrol ]

  [ Diffraktionskompensation ]

  [ Automatisk forvrængningskontrol ]

  [ Flimren reduktion ]

  [ Flash kontrol ]

  [ Automatisk bracketing ]

  [ Silent live view-fotografering ]

  MENU FOR FILMOPTAGELSE

  [ Filnavn ]

  [ Destination ]

  [ Billedområde ]

  [ Billedstørrelse/billedhastighed ]

  [ Filmkvalitet ]

  [ Film filtype ]

  [ ISO-følsomhedsindstillinger ]

  [ Hvidbalance ]

  [ Indstil Picture Control ] (Brugerdefinerede billedstyringer gemmes som [ Auto ])

  [ Aktiv D-Lighting ]

  [ Høj ISO NR ]

  [ Diffraktionskompensation ]

  [ Flimren reduktion ]

  [ Elektronisk VR ]

  [ Mikrofonfølsomhed ]

  [ Dæmper ]

  [ Frekvensrespons ]

  [ Reduktion af vindstøj ]

  [ Lydstyrke for hovedtelefoner ]

  [ Tidskode ] (undtagen [ Tidskode oprindelse ])

  BRUGERDEFINERET INDSTILLINGSMENU

  Alle brugerdefinerede indstillinger

  SETUP MENU

  [ Gem brugerindstillinger ]

  [ Sprog ]

  [ Tidszone og dato ] (undtagen [ Dato og klokkeslæt ])

  [ Informationsdisplay ]

  [ Ikke-CPU objektiv data ]

  [ Rens billedsensor ]

  [ Billedkommentar ]

  [ Oplysninger om ophavsret ]

  [ Bip-indstillinger ]

  [ Berøringsknapper ]

  [ HDMI ]

  [ Placeringsdata ] (undtagen [ Position ])

  [ Trådløs fjernbetjening (WR) muligheder ]

  [ Tildel fjernbetjening (WR) Fn-knap ]

  [ Slot tom udløserlås ]

Gem menuindstillinger

Gem indstillingerne på hukommelseskortet. Hvis kortet er fuldt, vil der blive vist en fejl, og indstillingerne vil ikke blive gemt. Gemte indstillinger kan kun bruges med andre kameraer af samme model.

Indlæs menuindstillinger

Indlæs gemte indstillinger fra hukommelseskortet. Bemærk, at [ Load Menu Settings ] kun er tilgængelig, når der er isat et hukommelseskort, der indeholder gemte indstillinger.

Gemte indstillinger

Indstillinger gemmes i filer med navnet "NCSET***". "***" er en identifikator, der varierer fra kamera til kamera. Kameraet vil ikke være i stand til at indlæse indstillinger, hvis filnavnet ændres.