Se oplysninger om det batteri, der i øjeblikket er isat i kameraet.

Mulighed

Beskrivelse

[ Opladning ]

Det aktuelle batteriniveau udtrykt i procent.

[ Antal skud ]

Det antal gange, batteriet har været brugt til at udløse lukkeren, siden det sidst blev opladet.

[ Batteri alder ]

En skærm i fem niveauer, der viser batterialderen.

  • En værdi på "0" ( k ) angiver, at batteriets ydeevne er usvækket.

  • En værdi på "4" ( l ) angiver, at batteriet har nået slutningen af dets opladningslevetid. Udskift batteriet.

Antal skud

[ Antal billeder ] viser antallet af gange, lukkeren er blevet udløst. Bemærk, at kameraet nogle gange kan udløse lukkeren uden at tage et billede, for eksempel ved måling af forudindstillet hvidbalance.

Opladning af batterier ved lave temperaturer

Batterier udviser generelt et fald i kapacitet ved lave omgivende temperaturer. Selv friske batterier opladet ved temperaturer under ca. 5 °C (41 °F) kan vise en midlertidig stigning fra "0" til "1" i værdien vist for [ Batteri alder ], men displayet vender tilbage til normal, når batteriet er blevet genopladet ved en temperatur på omkring 20 °C (68 °F) eller højere.