Juster skærmens farvebalance efter din smag.

  • Farvebalancen justeres ved hjælp af multivælgeren. Tryk på 1 , 3 , 4 eller 2 for at justere farvebalancen som vist nedenfor. Tryk på J for at gemme ændringer.

1

Øg grøn

2

Øg rav

3

Forøg magenta

4

Forøg blå

  • Skærmens farvebalance gælder kun for menuer, afspilning og visningen gennem objektivet, der vises under livevisning; billeder taget med kameraet påvirkes ikke.

  • Referencebilledet er enten det sidst taget billede eller, i afspilningstilstand, det billede, der sidst blev vist. Hvis hukommelseskortet ikke indeholder nogen billeder, vises en tom ramme i stedet.

  • Tryk på knappen W ( Y ) for at vælge et andet billede. Fremhæv det ønskede billede, og tryk på J for at vælge det som referencebillede.

  • For at se det fremhævede billede i fuld skærm skal du trykke på og holde X ( T ).