Bip til/fra

Tænd eller sluk for bip-højttaleren.

 • Hvis [ Til ] er valgt for [ Bip til/fra ], lyder der bip, når:

  • Selvudløseren er i drift

  • Udløserknappen trykkes ned for anden gang under spejlfotografering

  • Interval-timerfotografering, time-lapse-filmoptagelse eller fokusskift slutter

  • Kameraet fokuserer – bemærk, at der ikke lyder et bip, når kameraet fokuserer, hvis [ Release ] er valgt for brugerdefineret indstilling a2 [ AF-S prioritetsvalg ], hvis AF-C er valgt til autofokustilstand, eller hvis AF-A er valgt og kameraet fokuserer ved hjælp af AF-C

  • Berøringsskærmen bruges

  • Udløserknappen trykkes ned med et skrivebeskyttet hukommelseskort indsat i kameraet

 • Vælg [ Fra (kun berøringskontroller) ] for at deaktivere bip under tastaturindtastning, mens du aktiverer det til andre formål.

 • Bemærk, at uanset hvilken indstilling der er valgt, lyder der ikke et bip, når kameraet fokuserer under filmoptagelse eller i stille udløsertilstande (tilstande Q og

  Qc
  ) eller når [ Til ] er valgt for [ Lydløs live view-fotografering ].

Bind

Juster lydstyrken for bip.

Tonehøjde

Vælg tonehøjden for bippet fra [ Høj ] og [ Lav ].