Výběrem možnosti Zapnuto se zahrne expoziční režim, zábleskový režim, čas závěrky (pouze režimy S a M) a clona (pouze režimy A a M) do informací v každé ze čtyř bank menu fotografování; tyto informace jsou vyvolány při každé aktivaci dané banky. Výběrem možnosti Vypnuto se obnoví hodnoty platné před výběrem možnosti Zapnuto.