Při použití funkce posunu zaostření mění fotoaparát automaticky zaostření v rámci expozice série snímků. Tuto funkci lze použít u snímků, které budou později zkopírovány do počítače a vzájemně zkombinovány s využitím softwaru třetích stran pro skládání (stohování) snímků.