Kopiér billeder fra et hukommelseskort til et andet. Denne indstilling er kun tilgængelig, når der er sat to hukommelseskort i kameraet.

 1. Vælg Vælg kilde.

  Markér Vælg kilde, og tryk på 2.

 2. Vælg kildekortet.

  Markér pladsen for kortet med billederne, der skal kopieres, og tryk på J.

 3. Vælg Vælg billede(r).

  Markér Vælg billede(r), og tryk på 2.

 4. Vælg kildemappen.

  Markér mappen med billederne, der skal kopieres, og tryk på 2.

 5. Træf det første valg.

  Før du fortsætter med at vælge eller fravælge enkeltbilleder, kan du markere alle eller alle beskyttede billeder i mappen til kopiering ved at vælge Vælg alle billeder eller Vælg beskyttede billeder. For kun at markere individuelt valgte billeder til kopiering skal du vælge Fjern markering af alle, inden du fortsætter.

 6. Vælg flere billeder.

  Markér billeder, og tryk midt på multivælgeren for at vælge eller fravælge (for at få vist det markerede billede i fuldskærmsvisning skal du trykke på knappen X og holde den nede). Valgte billeder markeres med et L. Tryk på J for at fortsætte til trin 7, når din udvælgelse er fuldført.

 7. Vælg Vælg destinationsmappe.

  Markér Vælg destinationsmappe, og tryk på 2.

 8. Vælg en destinationsmappe.

  For at indtaste et mappenummer skal du vælge Vælg mappe efter nummer, indtaste nummeret (0 Vælg mappe efter nummer) og trykke på J. Hvis en mappe med et valgt nummer ikke allerede eksisterer, oprettes en ny mappe.

  For at vælge på en liste med eksisterende mapper skal du vælge Vælg en mappe på listen, markere en mappe og trykke på J.

 9. Kopiér billederne.

  Markér Kopier billede(r)?, og tryk på J.

  Der vises en dialogboks for bekræftelse; markér Ja, og tryk på J. Tryk på J igen for at afslutte, når kopiering er fuldført.

Kopiering af billeder

Billederne kopieres ikke, hvis der ikke er plads nok på destinationskortet. Sørg for, at batteriet er fuldt opladet før kopiering af videoer.

Hvis destinationsmappen indeholder et billede med det samme navn som et af de billeder, der skal kopieres, vises en dialogboks for bekræftelse. Vælg Erstat eksisterende billede for at erstatte billedet med billedet, der skal kopieres, eller vælg Erstat alle for at erstatte alle eksisterende billeder med samme navne uden yderligere varsel. For at fortsætte uden at erstatte billedet skal du vælge Spring over eller vælge Annuller for at afslutte uden at kopiere flere billeder. Skjulte eller beskyttede billeder i destinationsmappen erstattes ikke.

Beskyttelsesstatus og klassificering kopieres over på billederne. Skjulte billeder kan ikke kopieres.