Billeder taget, mens Til er valgt, indeholder oplysninger om kameraretning, så de kan roteres automatisk under billedvisning eller ved visning i NX Studio. Følgende retninger optages:

Landskab (bredt) format

Kamera drejet 90° med uret

Kamera drejet 90° mod uret

Kameraets retning optages ikke, når Fra er valgt. Vælg denne indstilling, hvis du panorerer eller tager billeder med objektivet pegende opad eller nedad.