Hvis Til er valgt, drejes "høje" billeder i (portræt) format taget med Til valgt for Automatisk billedrotation automatisk for visning på skærmen. Billeder taget med Fra valgt for Automatisk billedrotation vises i "bredt" (landskab) format. Bemærk, at eftersom selve kameraet allerede vender rigtigt under optagelse, roteres billederne ikke automatisk i billedtjek.