Slå den indbyggede eller den eksterne mikrofon (0 Andet tilbehør) til eller fra, eller justér mikrofonfølsomheden. Vælg Automatisk følsomhed for automatisk at justere følsomheden, vælg Mikrofon fra for at slå optagelse af lyd fra; for manuelt at vælge mikrofonfølsomhed skal du vælge Manuel følsomhed og vælge en følsomhed.

Ikonet 2

2 vises i fuldskærmsvisning og videoafspilning, hvis videoen blev optaget uden lyd.