Justér følgende ISO-følsomhedsindstillinger.

  • Maksimal følsomhed: Vælg øvre grænse for Auto ISO-følsomhedsstyring blandt værdier mellem ISO 200 og Høj 2. Auto ISO-følsomhedsstyring anvendes i eksponeringsindstillingerne P, S og A, og når Til er valgt for Auto ISO-styring (indstill. M) i eksponeringsindstilling M.
  • Auto ISO-styring (indstill. M): Vælg Til for auto ISO-følsomhedsstyring i eksponeringsindstilling M, vælg Fra for at anvende værdien valgt for ISO-følsomhed (indstill. M).
  • ISO-følsomhed (indstill. M): Vælg ISO-følsomhed for eksponeringsindstilling M blandt værdier mellem ISO 64 og Høj 2. Auto ISO-følsomhedsstyring anvendes i andre eksponeringsindstillinger.

Auto ISO-følsomhedsstyring

Ved høje ISO-følsomheder kan kameraet have svært ved at fokusere, og støjen (tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller streger) kan øges. Dette kan undgås ved at vælge en lavere værdi for ISO-følsomhedsindstillinger > Maksimal følsomhed.