Vælg videobilledstørrelse (pixels) og billedhastighed.

Indstilling 1 Maksimal bithastighed (Mbps)
( Høj kvalitet/Normal)
Maksimal længde
r 3840×2160 (4K UHD); 30p 2 144 29 min. og 59 sek. 3
s 3840×2160 (4K UHD); 25p 2
t 3840×2160 (4K UHD); 24p 2
y/y 1920× 1080; 60p 48/24
z/z 1920 × 1080; 50p
1/1 1920 × 1080; 30p 24/12
2/2 1920 × 1080; 25p
3/3 1920 × 1080; 24p
4/4 1280× 720; 60p
5/5 1280 × 720; 50p
A 1920 × 1080; 30p ×4 (slowmotion) 4 36

Optagelse: 3 min.

Afspilning: 12 min.

B 1920 × 1080; 25p ×4 (slowmotion) 4
C 1920 × 1080; 24p ×5 (slowmotion) 4 29

Optagelse: 3 min.

Afspilning: 15 min.

Den faktiske billedhastighed er 29,97 bps for værdier opstillet som 30p, 23,976 bps for værdier opstillet som 24p og 59,94 bps for værdier opstillet som 60p.

Når denne indstilling er valgt, fastsættes videokvaliteten til “høj”.

Hver video optages på tværs af op til 8 filer på op mod 4 GB hver. Antallet af filer og længde på hver fil varierer med indstillingerne valgt for Billedstr./billedhastighed og Videokvalitet.

Videoer optaget ved 4 eller 5 gange den nominelle hastighed afspillet ved den nominelle hastighed for slowmotioneffekt (eksempelvis optages videoer optaget ved 1920×1080; 30p ×4 (slowmotion) ved 120 bps og afspilles ved 30 bps). Videokvaliteten er fastsat til “normal”, og billedområdet er fastsat til DX.